GLOBAL FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ADRES: UL. ŚWIĘTY MARCIN 29/8, 61-806 POZNAŃ, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000642597, O NUMERZE REGON: 365664585, NIP: 9571089297, O KAPITALE ZAKŁADOWYM  200 000,00 ZŁ, KAPITAŁ WPŁACONY: 50 000,00 ZŁ

White Structure